هاف مليون

شارع الجزائر...

  • 11:00 AM – 9:00 PM مفتوح
Menu
صنف حسب :

ميلك شيك (34)فراولة ميلك شيك

﷼890.00 ﷼1000.00

كراميل ميلك شيك

﷼1,068.00 ﷼1200.00

شوكليت ميلك شيك

﷼1,068.00 ﷼1200.00

فانيليا ميلك شيك

﷼890.00 ﷼1000.00

كوفي ميلك شيك

﷼890.00 ﷼1000.00

بندق ميلك شيك

﷼890.00 ﷼1000.00

توفي ميلك شيك

﷼1,068.00 ﷼1200.00

سيريلاك ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

لوتس ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

نوتيلا ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

اوريو ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

فريروروشيه ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

رافيلو ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

سنيكرز ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

لوتس بستاشيو

﷼1,602.00 ﷼1800.00

كندر ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

بستاشيو ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

اوريو فراولة ميلك شيك

﷼1,424.00 ﷼1600.00

سيريلاك اوريو ميلك شيك

﷼1,424.00 ﷼1600.00

اوريو نوتيلا ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

لوتس نوتيلا ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

لوتكس ميلك شيك

﷼1,602.00 ﷼1800.00

سيريلاك نوتيلا ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

رافيلو اوريو ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

فريرورشيه نوتيلا ميلك شيك

﷼1,602.00 ﷼1800.00

سيريلاك لوتس ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

كندر بستاشيو ميلك شيك

﷼1,602.00 ﷼1800.00

كندر اوريو ميلك شيك

﷼1,602.00 ﷼1800.00

دروب ميلك شيك

﷼1,958.00 ﷼2200.00

اسبيشل هاف مليون

﷼1,958.00 ﷼2200.00

كيت كات ميلك شيك

﷼1,335.00 ﷼1500.00

كيت كات اوريو ميلك شيك

﷼1,513.00 ﷼1700.00

كوفي نوتيلا

﷼1,424.00 ﷼1600.00

رافيلو بستاشيو

﷼1,602.00 ﷼1800.00

فرابيه (14)شوكليت فرابيه

﷼1,068.00 ﷼1200.00

كراميل فرابيه

﷼1,068.00 ﷼1200.00

فانيليا فرابيه

﷼890.00 ﷼1000.00

بندق فرابيه

﷼890.00 ﷼1000.00

توفي فرابيه

﷼1,068.00 ﷼1200.00

كوفي فرابيه

﷼1,068.00 ﷼1200.00

اوريو فرابيه

﷼1,246.00 ﷼1400.00

لوتس فرابيه

﷼1,335.00 ﷼1500.00

نوتيلا فرابيه

﷼1,335.00 ﷼1500.00

سنيكرز فرابيه

﷼1,335.00 ﷼1500.00

فريروروشيه فرابيه

﷼1,335.00 ﷼1500.00

اوريو نوتيلا فرابيه

﷼1,513.00 ﷼1700.00

لوتس نوتيلا فرابيه

﷼1,513.00 ﷼1700.00

فريروروشيه نوتيلا فرابيه

﷼1,800.00 ﷼1602.00

فرابتشينو (7)شوكليت فرابتشينو

﷼1,157.00 ﷼1300.00

كراميل فرابتشينو

﷼1,157.00 ﷼1300.00

توفي فرابتشينو

﷼1,157.00 ﷼1300.00

بندق فرابتشينو

﷼1,200.00 ﷼1068.00

موكا فرابتشينو

﷼1,335.00 ﷼1500.00

نوتيلا فرابتشينو

﷼1,335.00 ﷼1500.00

اوريو نوتيلا فرابتشينو

﷼1,513.00 ﷼1700.00

هاف مليون (9)ماجيك

﷼890.00 ﷼1000.00

آيس شوكليت

﷼1,068.00 ﷼1200.00

اينشتاين

﷼890.00 ﷼1000.00

اكشن

﷼1,068.00 ﷼1200.00

آيس جافاتشيب

﷼1,335.00 ﷼1500.00

مود كوفي

﷼1,602.00 ﷼1800.00

مكس كوفي

﷼1,780.00 ﷼2000.00

كوفي كرافته

﷼1,335.00 ﷼1500.00

آيس كابتشينو

﷼1,335.00 ﷼1500.00

بان كيك (4)بان كيك ثري هابينس

﷼1,780.00 ﷼2000.00

بان كيك مكس

﷼2,670.00 ﷼3000.00

ميني هاف مليون بان كيك

﷼3,115.00 ﷼3500.00

بان كيك اسبيشل

﷼3,115.00 ﷼3500.00

وافل (7)جراند وافل

﷼2,492.00 ﷼2800.00

وافل اوريو

﷼2,492.00 ﷼2800.00

وافل كيت كات

﷼2,670.00 ﷼3000.00

وافل كوارترز

﷼2,670.00 ﷼3000.00

وافل سبرايز

﷼2,937.00 ﷼3300.00

وافل هاف اند هاف

﷼3,382.00 ﷼3800.00

وافل اسبيشل

﷼3,560.00 ﷼4000.00

آيس تي (7)خوخ

﷼801.00 ﷼900.00

فراولة

﷼801.00 ﷼900.00

توت احمر

﷼801.00 ﷼900.00

توت اسود

﷼801.00 ﷼900.00

ليمون

﷼801.00 ﷼900.00

رمان

﷼801.00 ﷼900.00

عناب

﷼801.00 ﷼900.00

سلاش (11)توت ازرق

﷼445.00 ﷼500.00

توت احمر

﷼445.00 ﷼500.00

خوخ-سلاش

﷼445.00 ﷼500.00

فراولة

﷼445.00 ﷼500.00

عناب